Pozvání ke společnému čtení Bible

 

40-dni-s-bibli-2013Srdečně Vás všechny zveme ke společnému čtení Bible v rámci akce 40 dní s Biblí s tématem „Budete mými svědky“, která bude probíhat od středy 20. února do velikonoční neděle 31. března 2013.

Dle naplánovaných úseků ze Skutků a Izajáše si můžeme číst Bibli sami, společně v rodině, nebo na skupince. Při nedělní bohoslužbě se v daném období budeme držet textů, které na ten den připadnou. Po celou dobu vždy v noci ze soboty na neděli bude „modlitební noc“ se štafetou pomocí telefonu či SMS (přihlášky zde). Každou sobotu během tohoto období se můžete dobrovolně přidat ke společnému půstu, který bude vždy končit občerstvením po nedělní bohoslužbě.

Témata k modlitbám a půstu budou k dispozici na našem webu cbkladno.cz a na nástěnce v modlitebně. Na Facebooku můžete psát o tom, co jste prožili, nebo jak Vás text oslovil.

Využijte této akce – představuje příležitost
– k prohloubení osobního duchovního života
– k obnovení nebo nastartování společné četby Bible v rodinách
– k modlitbám a půstu
– k vnitřnímu sjednocení sboru
– k novému, hlubšímu pochopení smrti a vzkříšení Pána Ježíše Krista
– k hledání Boží vůle pro náš život

Vybrané možnosti půstu
– celodenní půst – od sobotního rána do konce bohoslužby v neděli
– půldenní půst – v sobotu od 14:00 do konce bohoslužby v neděli
– noční půst – v sobotu od 18:00 do konce bohoslužby v neděli

Rozpis a další informace ke čtení Bible:
rozpis denního čtení Skutků a Izajáše
úvod do čtení
rozpis ve formátu do skládanky
manuál účastníka
manuál vedoucích skupinek (a určitě i dalších účastníků skupinek)

Tyto materiály a plno dalších informací lze nalézt na stránkách CB věnované této akci.

Přejeme Vám požehnaný čas nad Biblí, na modlitbách a v půstu!

Kniha tohoto zákona ať se nevzdálí od tvých úst. Rozjímej nad ním ve dne v noci, abys mohl bedlivě plnit vše, co je v něm zapsáno. Potom tě bude na tvé cestě provázet zdar, potom budeš jednat prozíravě. (Jozue 1:8)

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com