Tábor Obrů a Orlů 2014

 

exodusZveme děti ve věku do 9 let na letní stanový tábor na téma „Vyjití z Egypta“. Tábor se bude konat v Řevnicích v termínu sobota 5. 7. – středa 9. 7. 2014.

Pozor: přihlášky jsou uzavřené – následující informace jsou ponechány jen pro nahlédnutí. Online přihláška na tábor je k dispozici zde, případně můžete použít papírovou přihlášku, která je k dispozici zde (případně zde ve formátu PDF).

Tábor je určen pro děti ve věku do 9 let, mladší děti se mohou zúčastnit v doprovodu rodičů.

Lokalita: Řevnice, Žižkova 257 – zahrada sboru CB – (http://mapy.cz/s/9Abs)

Příjezd: sobota 5. července po obědě
Odjezd: středa 9. července odpoledne
(pokud nemáte pro děti možnost odvozu, dejte prosím vědět, odvoz na tábořiště a zpět do Kladna můžeme po osobní domluvě zajistit)

Cena (platí se na místě při příjezdu, přihláška je z tohoto důvodu závazná):
děti 4-9 let: 900Kč
děti menší než 4 roky (účastní se programu): 500Kč
mimina/kojenci (s vlastním jídlem a programem): zdarma
dospělí: 200Kč
mládežníci/pomocníci (po domluvě s organizátory): 100Kč

Důležité: prosíme do přihlášky též uveďte, jestli máte možnost vzít nebo zařídit stan – vlastní nebo půjčený – a jak velký. Např. ve formátu „vlastní stan 1 dospělý + 3 děti“. Ubytování bude v těchto stanech.

Přihláškou též udělujete souhlas k pořizování fotografií z tohoto tábora a s jejich uveřejněním na webových stránkách CB Kladno.

Na místě podepíšete prohlášení o bezinfekčnosti do připraveného formuláře („Prohlašuji, že dítě nejeví známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel…), lékař nenařídil změnu režimu, okresní hygienik ani ošetřující lékař dítěti nenařídil karanténní opatření. Není mi též známo, že by dítě přišlo v posledních dvou týdnech do styku s osobami, které by onemocněly přenosnou nemocí. Léky, které dítě užívá, případně existující omezení vyplývající ze zdravotního stavu dítěte, jsem písemně uvedl(a) v závazné přihlášce a informoval(a) předem zdravotníka letního tábora. Jsem si vědom(a) právních následků, které by mne postihly, kdyby toto prohlášení nebylo pravdivé.“) a souhlas s případným zdravotním zásahem během tábora („Souhlasím s tím, aby mé dítě bylo v případě akutních úrazů (zlomenina apod.) či nemocí (zánět slepého střeva apod.) ošetřeno v nemocničním zařízení. Kontakt na zákonné zástupce během konání tábora je možný na těchto telefonních číslech: (rodiče, příp. jiní příbuzní, kteří jsou schopni v případě zdravotních či jiných problémů zajistit jeho odvoz)“).

Dále je třeba vzít kartičku pojišťovny (může mít u sebe doprovázející rodič, pokud jede dítě samo, stačí dodat alespoň kopii této kartičky).

Co dále s sebou:
– oblečení pro horko i zimu (úměrně počasí)
– spacák a karimatku, případně polštářek
– hygienické potřeby
– ešus (aby měl každý z čeho jíst)
– pevné boty, sandály, holinky, boty do vody/sprchy
– spray na klíšťata
– krém na opalování
– pláštěnku
– plavky
– sáček nebo tašku na špinavé prádlo
– baterku nebo čelovku, případně včetně náhradních baterií
– označenou láhev na pití
– nějakou super čepici

A samozřejmě dobrou náladu, kolektivního ducha, a hodně trpělivosti s vedoucími :-)

Mobily prosím s sebou dětem nedávejte, pokud jim budete chtít zavolat, pak můžete na čísla vedoucích (bude upřesněno).

Dotazy, připomínky a komentáře můžete směřovat na marek@obitko.com nebo na mobil 605 356 633 (Marek Obitko).

Těšíme se na Vás!

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com