Dětské a mládežnické kluby 2014/2015

•  úterý 16:30 - 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči) - probíhá

•  úterý 16:30 - 18:00 Orli (děti 6-9 let) - probíhá

•  úterý 18:00 - 20:00 Starší mládež (od 17 let) - probíhá

•  středa 17:30 - 19:00 Maják (dorost 9-13 let) - probíhá

•  pátek 18:00 - 20:00 Zastávka (mladší mládež 13-17 let) - začne 19. září

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor - pozvěte své kamarád(k)y a známé!

Přijďte se podívat, nevadí, pokud nechodíte od prvního setkání.

Setkávání probíhají v CB Kladno.

• Modlitební štafeta

Zveme Vás všechny k účasti na modlitební štafetě v noci od soboty 2. 2. 18:00 do neděle 3. 2. 9:00. Čas si prosím rezervujte zde, můžete též využít paralelní řetězec. Modlitební štafeta bude probíhat po domovech, ke konci Vámi rezervovaného času prosím dalšímu po Vás pošlete SMS nebo zavolejte. V neděli 3. 2. budeme na shromáždění slavit Večeři Páně a bude další příležitost k modlitbám i se staršími sboru.

 

• Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů 2013

kazatel
Srdečně Vás všechny zveme na ekumenická modlitební setkání v Kladně ve dnech 21. – 24. 1. 2012 (začátek je vždy v 18:00) s modlitbami za jednotu křesťanů, s tématem „Co od nás Hospodin žádá?“.

21. 1. pondělí – CB – káže Daniela Brodská (ČCE Kladno)
22. 1. úterý – ČCE – káže Daniel Kaleta (CB Kladno)
23. 1. středa – CČSH – káže Jiří Neliba (ŘKC Kladno)
24. 1. čtvrtek – ŘKC/Florián – káže Phanuel Osweto (CČSH Kladno)

Další informace:
Kliknutím zde pokračujte ve čtení →

 

• Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2013

bibleZačátkem roku jsme si vylosovali následující hesla pro sbor a pro různé oblasti sborové práce, každý měl též možnost si vylosovat heslo pro sebe. Pro rok 2013 hesla zní:

Sbor
Střezte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Matouš 7:15

Staršovstvo
Blaze tobě, neboť nemají, čím ti odplatit; ale bude ti odplaceno při vzkříšení spravedlivých. Lukáš 14:14

Mládež
On dává zemdlenému sílu a dostatek odvahy bezmocnému. Izajáš 40:29

Shift
Vy jste moji přátelé, činíte-li, co vám přikazuji. Jan 15:14

Obři
Nečekám slávu od lidí. Jan 5:41

Chválící skupiny
Počátek moudrosti je bát se Hospodina; velice jsou prozíraví všichni, kdo tak činí. Jeho chvála trvá navždy! Žalmy 111:10

Domácí skupinky
Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení. Římanům 10:10

Novoroční heslo pro Církev Bratrskou zní
Nebudou hladovět ani žíznit, nebude je ubíjet sálající step a sluneční žár, neboť je povede ten, jenž se nad nimi slitovává, a dovede je ke zřídlům vod. Izajáš 49:10

 

• Nové fotky

vysoky-vrchV našem fotoalbu jsou nové fotky – z koncertu kvarteta Simeon, z vánoční bohoslužby v Kladenském divadélku a z novoročního výletu na Vysoký vrch. Prohlédnout si je můžete v části „Fotografie ze sboru“.

 

• Studium žen

Studium ženDalší studijní setkání žen s Marilyn Farníkovou se bude konat v neděli 13. 1. 2013 od 16:00 do 20:00 v modlitebně CB.

 

• Modlitební setkání každou neděli večer

spolecna-modlitbaPřipomínáme, že již nějakou dobu se každou neděli večer od 20:00 v naší modlitebně koná modlitební setkání (oproti minulému roku bylo setkávání posunuto na neděli). Srdečně Vás na setkání zveme.

Matouš 18:20 – Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich.

 

• Modlitební noc

První neděli v novém roce 2013 budeme na shromáždění slavit Večeři Páně, čemuž bude předcházet modlitební noc po domovech. Zveme Vás tedy k účasti na modlitební štafetě v noci ze soboty 5. 1. na neděli 6. 1. 2013 – čas si prosím rezervujte zde, můžete též využít paralelní řetězec. Ke konci Vámi rezervovaného času prosím dalšímu po Vás zavolejte nebo pošlete SMS. Další příležitost k modlitbám i se staršími sboru bude při nedělním shromáždění.

 

• Novoroční výlet na Vysoký vrch

Na Nový rok 1. 1. 2013 se bude konat tradiční Novoroční výlet na Vysoký vrch. Sraz ke společné cestě je v 11:00 u můstku na Poteplí – kdo by se chtěl zúčastnit a nemá jak se dopravit, domluvte se prosím s ostatními, případně se ozvěte např. Danielovi. Na vrcholu se můžeme těšit na bohoslužbu s Večeří Páně, poté bude možné se ohřát u ohně a opéci si vuřty apod. na ohni – pochoutky si vezměte s sebou.

 

• Silvestrovské setkání 2012

Na Silvestra v pondělí 31. 12. bude v modlitebně od 17:00 tradiční Silvestrovské setkání ve formě společenského posezení s chválami a díkůvzdáním, kde budeme mít příležitost se sdílet o tom, co jsme prožili během roku 2012, ať už to byly věci radostné nebo těžké. Občerstvení prosíme vezměte s sebou. Předpokládáme ukončení setkání v modlitebně kolem 19:00, poté bude pokračování po rodinách, jak se vzájemně všichni domluví.

 

• Fotky z dětské vánoční bohoslužby

Fotky z dětské vánoční bohoslužby – kde jsme viděli představení mladších a starších dětí, spolu s písněmi a básničkami – jsou ke shlédnutí v našem fotoalbu.

 

• Boží hod vánoční

V úterý 25. 12. na Boží hod vánoční se sejdeme v modlitebně k bohoslužbě s Večeří Páně.

 

• Vánoční bohoslužba

Vánoční bohoslužba v neděli 23. 12. 2012 od 10:00 se bude konat v Kladenském divadélku (Josefa Hory 1981, Kladno). Jako vždy je naše setkání otevřené pro kohokoliv – v předvánoční atmosféře bychom však chtěli uvítat změnou prostředí i ty, kteří si třeba obvykle nenajdou čas nebo důvod pro návštěvu sboru. Využijte prosím této příležitosti a přijďte se podívat a třeba s sebou vezměte i své přátele. Těšíme se na Vás!

 

• Dětská vánoční bohoslužba

Tak jako v předchozím roce Vás zveme na dětskou vánoční bohoslužbu. Naše příští nedělní setkání dne 16. prosince od 10:00 bude v podání dětí – v plánu je několik představení, zazpívají a divadelní hry nám zahrají menší i větší. Můžeme se opět těšit na divadlo se vším všudy – bohatý herecký sbor i s kostýmy, včetně vánočních písní.

 

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com