Dětské a mládežnické kluby 2014/2015

•  úterý 16:30 - 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči) - probíhá

•  úterý 16:30 - 18:00 Orli (děti 6-9 let) - probíhá

•  úterý 18:00 - 20:00 Starší mládež (od 17 let) - probíhá

•  středa 17:30 - 19:00 Maják (dorost 9-13 let) - probíhá

•  pátek 18:00 - 20:00 Zastávka (mladší mládež 13-17 let) - začne 19. září

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor - pozvěte své kamarád(k)y a známé!

Přijďte se podívat, nevadí, pokud nechodíte od prvního setkání.

Setkávání probíhají v CB Kladno.

• Příprava na křest

Jak již bylo oznámeno na shromáždění, od konce října bude probíhat příprava na křest. Zájemci o přípravu se prosím hlaste u bratra Daniela Kalety.

Aktualizace: první schůzka se bude konat 11. 11. v 17:00 v modlitebně. Setkání potrvá asi hodinku, domluvíme se na termínech a také na tom, jak bude příprava probíhat. Zveme každého, kdo přijal Pána Ježíše do svého života a není pokřtěn.

 

• Studijní setkání žen

Studium ženDruhé letošní studijní setkání žen s Marilyn Farníkovou se bude konat příští neděli 21. 10. od 16 do 20 hodin v naší modlitebně. Mohou se připojit i ženy, které dosud nestudovaly, rovněž není třeba být z CB Kladno.

 

• Setkání k rozhovoru o budoucnosti modlitebny

V neděli 14. 10. od 17:00 proběhne setkání k rozhovoru o budoucnosti naší modlitebny. Každý, kdo chce k tomuto tématu něco říci, nebo mu toto téma leží na srdci, ať určitě přijde.

 

• Potáborové setkání Shiftu a Obrů

Milí Shifťáci a Obříci, zveme Vás na potáborové setkání, které se bude konat v neděli 14. 10. od 15:00 v modlitebně CB, Víta Nejedlého 1503, Kladno. Po setkání v modlitebně půjdeme pouštět draky – takže si nezapomeňte vzít oblečení na ven a pokud máte, tak i svého draka (pokud ne, vyrobíte si ho na místě). Po návratu si na zahradě opečeme něco dobrého. Těšíme se na Vás!

 

• Modlitební noc

Zveme všechny k účasti na modlitební noci ze soboty 6. 10. na neděli 7. 10. Modlitby budou probíhat po domovech s předáváním štafety telefonem, čas si prosím vyberte a registrujte zde (pokud je čas obsazený, můžete využít paralelní řetězec). Pokračování a další příležitost k modlitbám za potřebné a nemocné bude spolu se staršími sboru při nedělním shromáždění se slavností Večeře Páně v neděli 7.10.

 

• Sociální poradna

Dnes byla ve sboru představena Sociální poradna, jejíž hlavní cíle jsou:
  •  Rozšířit nabídku a dostupnost sociálně právních služeb pro sociálně znevýhodněné občany města Kladna a přilehlého okolí.
  •  Péče o celého člověka, o jeho duševní, duchovní a materiální stránku.
  •  V maximální míře využívat Boží slovo tak, aby Duch svatý skrze ně mohl měnit myšlenky, jednání i touhy lidí.

Cílové skupiny obyvatel: Jedná se o jedince nebo i celé rodiny, kteří žijí své životy ve ztížených sociálních podmínkách, ve znevýhodněném sociálním prostředí, a kteří nejsou schopni začít řešit své tíživé sociální situace vlastními silami bez rady a pomoci druhé osoby. Těm chceme poskytnout rady a činnosti, které jim pomohou nalézt rovnováhu mezi jejich schopnostmi a možnostmi zvládat tíživé sociální situace a mezi nároky, které jsou na ně kladeny v jejich sociálním prostředí. Na začátku i v průběhu celé služby je hlavní naslouchání. V pozdější fázi chceme pomoci lidem nalézt duchovní rovnováhu. K tomu všemu na prvním místě potřebujeme pomoc Ducha Svatého.

Můžete se podívat na prezentaci poradny a poslechnout si audio záznam představení poradny.

Prosíme o modlitby za moc Ducha Svatého a o projev Jeho moci v této službě. Děkujeme za Vaší pomoc a podporu.

 

• Začátek studia žen

Studium ženPrvní studijní setkání žen s Marilyn Farníkovou v tomto školním roce 2012/2013 se bude konat příští neděli 23. 9. od 16 do 20 hodin v naší modlitebně. Během setkání se též domluví program na zbytek školního roku. Pozor: mohou se připojit i ženy, které dosud nestudovaly, rovněž není třeba být z CB Kladno!

Aktualizace: další setkání budou 21. října a 25. listopadu.

 

• Akce „Tajný výzkum“ (podzimní prázdniny)

Pozvánka od Jonatana: Na konci října budou podzimní prázdniny. Připravili jsme pro Vaše děti ve věku 7-13 let akci s názvem „Tajný výzkum“. Bude se konat v blízkosti města Beroun v obci Železná od 25. 10. do 28. 10. Více informací včetně přihlášky na akci si můžete stáhnout v příloze.

 

• Brigáda v okolí modlitebny

Tuto sobotu 15. 9. proběhne brigáda v okolí modlitebny, v čase od 9:00 do 13:00. Plán je následující: Kamil – úprava dvorku; Honza V. st. – vyklizení půdy; přední zahrádka a zeleň zadní zahrádka. Pokud Vám to vyjde, prosím přijďte, ať společně uděláme kus práce. Pokud už víte, že přijdete, ozvěte se prosím uvedeným organizátorům, ať s tím mohou počítat. Děkujeme!

 

• Sborová dovolená 2013 – průzkum

I když je ještě léto 2013 daleko, je přesto dobré se již zamýšlet, kde bychom rádi prožili další letní sborovou dovolenou. Prosíme tedy o vyplnění dotazníku o tom, zda by se Vám i pro příští léto líbila stejná lokalita jako letos – zámek Nečtiny.

Dotazník je zde: http://bit.ly/QmZJPy.

 

• Fotky z tábora Shiftu a Obrů

Prvních několik fotek z letošního tábora pro děti je ve fotoalbu. Letos byl tábor oddělený pro mladší děti 4-7 let (Obři) a pro starší děti 7-14 let (Shift). Pro vysvětlení některých fotografií: tábor Shiftu měl téma „návštěva z budoucnosti bojuje s epidemií“, tábor Obrů měl téma „uč se od mravenců“ (a jiného hmyzu). Opět platí – další fotky na web budou vítané.

 

• Modlitební štafeta

Před Večeří Páně v rámci bohoslužby nadcházející neděli 2. září bude probíhat tradiční modlitební štafeta, na kterou jste všichni zváni. Modlitby probíhat po domovech s předáváním štafety telefonem, čas si prosím vyberte a registrujte zde (pokud je čas obsazený, můžete využít paralelní řetězec). Další příležitost k modlitbám za nemocné a potřebné spolu se staršími sboru bude při nedělním shromáždění.

 

• Pozvánka na svatbu

Všichni jste srdečně zváni na svatební bohoslužbu Benjamina Kalety a Magdaleny Mošnerové v sobotu 1. září 2012 v 11:00 hodin ve sboru Církve bratrské, Římská 43, Praha – Vinohrady.

 

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com