Dětské a mládežnické kluby 2014/2015

•  úterý 16:30 - 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči) - probíhá

•  úterý 16:30 - 18:00 Orli (děti 6-9 let) - probíhá

•  úterý 18:00 - 20:00 Starší mládež (od 17 let) - probíhá

•  středa 17:30 - 19:00 Maják (dorost 9-13 let) - probíhá

•  pátek 18:00 - 20:00 Zastávka (mladší mládež 13-17 let) - začne 19. září

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor - pozvěte své kamarád(k)y a známé!

Přijďte se podívat, nevadí, pokud nechodíte od prvního setkání.

Setkávání probíhají v CB Kladno.

• Modlitební noc a setkání

Všechny srdečně zveme na večerní shromáždění ke chvalám a k modlitbám, které proběhne v sobotu 3. 3. od 18:00 v naší modlitebně.

Stejně tak všechny zveme na účast na modlitební noci. Posledně se osvědčily modlitby doma. Při přihlašování na http://modlitby.cbkladno.cz/ proto prosím zadejte i telefon (mobil) a e-mail (pokud nemáte, ozvěte se pro přihlášení například Danielovi) – na e-mail se pak dozvíte kontakt na přihlášeného nebo přihlášenou před Vámi a po Vás. Při konci Vámi rezervovaného termínu prosím pak zavolejte dalšímu dle rozpisu pro předání „štafety“. Modlitební noc bude probíhat od sobotního večera do nedělní bohoslužby s večeří Páně a s modlitbami za nemocné a potřebné.

 

• Světový den modliteb

V pátek 2. března 2012 bude v Kladně shromáždění k Světovému dnu modliteb v Českobratrské církvi evangelické od 18:00. Kázat bude Phanuel Osweto z CČSH Kladno.

Letošní téma „Dopomáhejme ke spravedlnosti“ (Lukáš 18:1-8 – Podobenství o vytrvalé vdově a nespravedlivém soudci) připravily ženy z Malajsie. Máte možnost se připojit k mnoha lidem ve více než 170 zemích světa, kteří budou tento Světový den modliteb prožívat a slavit.

 

• 40 dní s biblí

Zveme jednotlivce, rodiny a skupinky, aby se připojili k druhému ročníku akce s názvem „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 29. února 2012 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 8. dubna.

Na letošní rok s tématem „obnova božího lidu“ je připraveno společné čtení knih Ezdráše a Nehemjáše, s možností doplnění četby Matoušova evangelia. K dispozici je
Rozpis čtení
Bližší popis pro čtenáře s náměty k diskusi
Detailnější popis pro vedoucí skupinek
Knihy Ezdráš a Nehemjáš hovoří o obnově chrámu a Jeruzaléma po babylonském zajetí.

Budeme velmi rádi, pokud se osobně připojíte rozhodnutím čtení vybrané části Písma. Věříme, že to pro nás všechny bude požehnáním.

 

• Sborová dovolená 2012

Srdečně zveme všechny členy a přátele sboru na sborovou dovolenou, která se bude konat 4. – 11. srpna 2012 (od soboty do soboty) v Nečtinách. Ubytování bude na zámku Nečtiny, kde jsou k dispozici jsou jedno- až pěti-lůžkové pokoje, dvě společenské místnosti, tělocvična, venkovní hřiště atd. – více informací, včetně tipů na výlety, lze nalézt v prezentaci (stáhnout ve formátu PDF).

Forma a konečný termín přihlášek a záloh budou ještě upřesněny, nicméně pokud jste již rozhodnutí, že pojedete, nahlašte prosím svůj zájem Iloně Kratochvílové (kratochvilova.ilona@gmail.com, 777 248 528). Je to důležité pro včasnou rezervaci patřičných pokojů.

Cena je ubytování je
5-lůžkový pokoj … 170Kč/os/noc
4-lůžkový pokoj … 190Kč/os/noc
3-lůžkový pokoj … 205Kč/os/noc
2-lůžkový pokoj … 225Kč/os/noc
1-lůžkový pokoj … 245Kč/os/noc
Cena polopenze je 150Kč/os/den pro dospělé, 90Kč/os/den pro děti do 10 let.

 

• Studium žen v únoru

Studium ženDalší setkání ke studiu žen se bude konat příští neděli 19. 2. 2012 od 16 do 20 hodin v modlitebně CB.

 

• Modlitební setkání a modlitební noc

V sobotu 28. 1. bude v modlitebně od 18:00 večerní shromáždění ke chvalám a k modlitbám, všechny Vás srdečně zveme.

Poté proběhne modlitební noc – zkusíme ale tentokrát modlitby doma, ne v modlitebně, nemusí být jednoduché se v noci na danou hodinu do modlitebny dostat. Při přihlašování na http://modlitby.cbkladno.cz/ proto prosím zadejte i telefon (mobil) a e-mail (pokud nemáte, ozvěte se pro přihlášení například Danielovi) – na e-mail se pak dozvíte kontakt na přihlášeného nebo přihlášenou před Vámi a po Vás. Při konci Vámi rezervovaného termínu prosím pak zavolejte dalšímu dle rozpisu pro předání „štafety“.

Registrovat se můžete na vybraný čas od sobotního večera přes noc až do nedělní bohoslužby s večeří Páně a s modlitbami za nemocné a potřebné. Na http://modlitby.cbkladno.cz/ se prosím přihlašujte nejprve na první modlitební řetězec.

 

• Ekumenický týden modliteb za jednotu křesťanů

kazatel
Srdečně Vás všechny zveme na ekumenická modlitební setkání v Kladně ve dnech 16.-20. 1. 2012 (začátek je vždy v 18:00):
16.1. pondělí – CASD – káže Daniela Brodská (ČCE Kladno)
17.1. úterý – CB – káže Tomáš Trávníček (ECM Kladno)
18.1. středa – CČSH – káže Daniel Kaleta (CB Kladno)
19.1. čtvrtek – ŘKC/Florián – káže Jana Daněčková (ECM Slaný)
20.1. pátek – ČCE – káže Phanuel Osweto (CČSH Kladno)

V tomto týdnu jsme pozváni, abychom se hlouběji ponořili do své víry a byli proměněni skrze vítězství našeho Pána Ježíše Krista. Biblická čtení, komentáře, modlitby i otázky k zamyšlení se zabývají různými aspekty toho, co tato skutečnost znamená pro život křesťanů a jejich vzájemnou jednotu v dnešním světě a pro něj. Spolu s křesťany po celém světě se modlíme za vylití Boží milosti na naše národy a za jednotu křesťanů.

Detailní program:
Kliknutím zde pokračujte ve čtení →

 

• Lednové studijní setkání žen

Studium ženDalší studijní setkání žen se bude konat v neděli 15. 1. 2012 od 16 do 20 hodin v naší modlitebně.

 

• Hesla pro Kladenský sbor Církve bratrské na rok 2012

biblePro rok 2012 byla vylosována následující hesla:

Sbor
Člověk uvažuje v srdci o své cestě, ale jeho kroky řídí Hospodin. Přísloví 16:9

Staršovstvo
Jednejte moudře ve styku s okolním světem a využijte čas vám svěřený. Koloským 4:5

Besídka
Služte Hospodinu s veselím, předstupte před obličej jeho s prozpěvováním. Žalm 100:2

Obři
Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě. Jan 4:24

Dorost
Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha svatého. Římanům 15:13

Mládež
Nebe a země pominou, ale slova má nepominou. Vizte, bděte a modlete se! Marek 13:31 a 33

Senioři
Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha síly, lásky a rozvahy. 2 Timoteovi 1:7

Chválící skupiny
Hospodin kraluje, plesej země, a vesel se ostrovů všecko množství. Žalm 97:1

Domácí skupinky
Kdo je prozíravý ve slovu, nalézá dobro, blaze tomu, kdo doufá v Hospodina. Přísloví 16:20

Můžete se také podívat na novoroční heslo pro Církev Bratrskou.

 

• Nové fotky

Do fotogalerie byly přidány nové fotky, včetně těch z vánočního divadla, koncertu kvarteta Simeon, setkávání mládeže, návštěvy teen challenge a obecně ze života sboru za posledních několik měsíců.

 

• Program na přelomu roku

Program na konci roku je následující: Vánoční shromáždění bude jako obvykle v neděli 25. 12. od 10:00. Další víkend v sobotu 31. 12. bude v modlitebně tradiční Silvestrovské shromáždění od 17 do 19 (a případně více) hodin, s chválami a díkůvzdáním za rok 2010, včetně společenského posezení (občerstvení prosíme s sebou). Pokračování pak bude po rodinách. Vzhledem k tomu, že Nový rok vychází na neděli, ruší se pro rok 2012 tradiční celosborový výlet na Vysoký vrch. Novoroční shromáždění bude v neděli 1. 1. 2012 později – až od 14:00.

 

• Pozvánka na dětské divadlo

Zveme všechny na trošku jiné setkání o předvánoční neděli 18. prosince od 10:00, kdy nám děti zahrají vánoční scénku nazvanou „V Betlémě není místo“. Můžeme se těšit na divadlo se vším všudy – bohatý herecký sbor, kulisy, kostýmy, a též na proložení scény vánočními písněmi.

 

• Prosincová schůzka ke studiu žen

Studium ženDalší studijní setkání žen se bude konat v neděli 11. prosince od 16 do 20 hodin v naší modlitebně.

 

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com