Dětské a mládežnické kluby 2014/2015

•  úterý 16:30 - 18:00 Obři (děti do 6 let, nejmenší možno s rodiči) - probíhá

•  úterý 16:30 - 18:00 Orli (děti 6-9 let) - probíhá

•  úterý 18:00 - 20:00 Starší mládež (od 17 let) - probíhá

•  středa 17:30 - 19:00 Maják (dorost 9-13 let) - probíhá

•  pátek 18:00 - 20:00 Zastávka (mladší mládež 13-17 let) - začne 19. září

Zváni jsou všichni, i mimo náš sbor - pozvěte své kamarád(k)y a známé!

Přijďte se podívat, nevadí, pokud nechodíte od prvního setkání.

Setkávání probíhají v CB Kladno.

• Program na Velikonoce 2014

Stručně program na Velikonoce 2014:

Na Velký pátek (ukřižování Pána Ježíše Krista) 18. 4. bude od 18:00 bohoslužba s Večeří Páně.

Ze soboty na neděli se bude konat modlitební noc.

V neděli Vzkříšení 20. 4. bude od 10:00 bohoslužba s Večeří Páně.

 

• Velikonoční výlet

velikonocni-vajickaZveme Vás na Velikonoční výlet na hrad či zříceninu Jenčov. Sraz bude v pondělí 21. 4. v 10:00 v obci Běleč u obecního úřadu. Dále půjdeme pěšky na Kouty rozcestí a pak po červené… Pro kluky je vyhlášena soutěž o největší pomlázku – hodovačku. Holky ať si s sebou vezmou pro jistotu koledu, když jsou ty velikonoce, člověk nikdy neví :-). Nutné vybavení pro všechny je svačina ve formě buřtíků, které si na hradě opečeme, kdo chce, tak si vezme i něco k tomu buřtu. Těšíme se na Vás!

 

• Festival UNITED

United14I letos se připravuje Festival UNITED, který proběhne 21. – 23. srpna 2014 ve Vsetíně. Program festivalu tvoří společné ranní a večerní duchovní setkání, koncerty, semináře, divadelní představení, filmy a sportovní aktivity. Lze zde využít například službu poradenství nebo místa pro ztišení v modlitbě. To vše je nástrojem, abychom společně ukázali na osobu Ježíše Krista, který nás PROPOJUJE s nebeským Otcem, PROMĚŇUJE naše životy a POVOLÁVÁ nás ke službě druhým.

Jako téma tohoto ročníku bylo zvoleno „ZNAMENÍ“. Ať si to lidé přiznají nebo ne, každý z nás hledá nějakým způsobem odpovědi na otázky smyslu a cíle svého života. Věříme tomu, že tím nejdůležitějším Znamením od Boha je Ježíš Kristus, k jeho poznání však vede někdy dlouhá cesta.

V příloze je plakát a pozvánka s úvodními informacemi. Další naleznete na webu akce a na Facebooku.

Kliknutím zde pokračujte ve čtení →

 

• Fotky a videa ze Zastávky

zastavkaKlub mladší mládeže Zastávka byl v Kutné Hoře – můžete se podívat na fotky a videa z této akce.

 

• Studium žen

Studium ženDalší setkání ke studiu žen bude 13. 4. od 15:30 v naší modlitebně. Tématem bude opět „výchova dětí“.

 

• Předvelikonoční chvály a modlitby

karlovy-vary-chvalySrdečně Vás zveme ke společným předvelikonočním chválám a modlitbám, které se budou konat vždy v sobotu od 18:30 v modlitebně CB Kladno. Setkání tedy budou o sobotách 29. 3., 5. 4. a 12. 4.

„Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože! Po Bohu žízním, po živém Bohu…“ Ž. 42,2-3

„Neboť kde jsou dva nebo tři shromážděni ve jménu mém, tam jsem já uprostřed nich.“ Mat. 18,20

Viz též přiložený plakátek:
Kliknutím zde pokračujte ve čtení →

 

• Seminář o dobrovolnictví

dobrovolnictvi-thumbnailZveme všechny, které zajímá problematika dobrovolnictví a kteří zvažují možnost se k nám připojit v programu „Dobrovolně člověku člověkem“ na Seminář o dobrovolnictví, který se bude konat v pondělí 7. 4. 2014 od 18:30 v naší modlitebně. Pozvěte i své přátele. Dobrovolníkem se stává každý, kdo ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch svých bližních.

Přijďte si poslechnout bližší informace, účastí na semináři se k ničemu nezavazujete.

Kliknutím zde pokračujte ve čtení →

 

• Setkání mužů

muziV pondělí 24. března od 18:30 proběhne v naší modlitebně další setkání mužů, konec se předpokládá kolem 20:00. Protože posledně jsme původně plánované téma „Muž v rodině“ příliš nerozebrali, bude toto téma rámcovou náplní i tohoto setkání, ale vše se opět může vyvinout jinak :-). Zveme všechny muže – na programu je zamyšlení nad tématem, modlitby a sdílení, povzbuzení v chlapských starostech, zápasech a radostech. Další setkání bude poté opět znovu v pondělí za tři týdny, tj. 14. dubna.

 

• Studijní setkání žen

Studium ženStudium žen v březnu bude 23. 3. od 15:30 v naší modlitebně. Proběhne první setkání na téma „Výchova dětí“ – ke studiu se od této lekce mohou přidat další ženy, nejen ze sboru CB Kladno, jen je dobré dát vědět Marilyn Farníkové dopředu, aby pro ně byly připraveny knihy. Další setkání k tomuto tématu budou 13. dubna, 18. května a 15. června.

 

• Náhoda?

sudan-kluciSvědectví: V neděli před odletem do Afriky jsme ve sboru vybírali peníze – vybralo se něco málo přes 12 000Kč, to je zhruba 600US dolarů. Mě samotného to velice překvapilo, nepočítal jsem s takovou sumou. Ale Ten, který otevíral srdce dárců, věděl velmi dobře, proč zrovna tolik. Vzpomeňte si, že jsem říkal, že nevím, kde ty peníze skončí, jestli v Ugandě nebo v Súdánu. Když jsme v Súdánu hovořili s Jaroslavem Šmahelem a Radkem Mudřikem o pomoci pro konkrétní lidi, řekl jsem, že mám u sebe nějaké peníze, které mohu darovat. Druhý den přiběhl Jaroslav s otázkou, kolik peněz mám. Právě hovořil s biskupem, který se rozhodoval, jestli bude moci přijmout dva chlapce do sirotčince. Přivedla je tam jejich sestra, která je bez prostředků a už si neví rady. Jídlo na jeden den vyjde pro jedno dítě na jeden dolar. Tak jsem vyndal těch našich vybraných 600 dolarů a kluci byli přijatí a mají zajištěné jídlo skoro na rok. Byl jsem ohromen, jakého máme Boha, který myslí na vdovy a sirotky. Co říkáte – náhoda?
Honza Vlk

 

• 40 dní s Biblí – 2014

logo-40-2014Zveme jednotlivce, rodiny a skupinky, aby se připojili k dalšímu ročníku celocírkevní akce s názvem „40 dní s Biblí“, která bude zahájena ve středu 12. března 2014 a potrvá celých 40 dní až do velikonoční neděle 20. dubna.

Na letošní rok s tématem „S Kristem ve světě“ je připraveno společné čtení Janova evangelia, s možností doplnění vybraných pasáží ze Starého zákona. K dispozici je
Rozpis čtení
Bližší popis pro čtenáře s náměty k diskusi
Detailnější popis pro vedoucí skupinek
Slovíčka pro děti na každý den

Budeme velmi rádi, pokud se osobně připojíte rozhodnutím čtení vybrané části Písma. Věříme, že to pro nás všechny bude požehnáním.

Stejně jako minulý rok bude možnost se zapojit i na webu – pro akci je k dispozici zvláštní web http://40dni.cbkladno.cz/, stejně jako minulý rok lze pro zapojení použít i facebook.

 

• Týden tiskové misie v Praze

btmSrdečně Vás zveme na Týden tiskové misie v Praze 2. – 9. března. Je to jedinečná příležitost zúčastnit se misijních workshopů, prezentací, osobního setkání s pracovníky BTM v Praze, nebo nás pozvat na Vaši akci s nabídkou materiálů BTM. Díky této příležitosti si můžete také osobně vybrat misijní, pastorační či katechetické materiály k Velikonocům nebo Noci kostelů. Všechny aktivity jsou zdarma. Materiály za dobrovolné příspěvky. Více viz pozvánka v příloze.

 

• Zastávka – akce v Kutné Hoře

zastavkaKlub Zastávka (mladší mládež 13-16 let) pojede 7. – 9. 3. jako mládež do Kutné Hory na celý víkend. Více informací u Kuby.

 

copyright

Design: Grafické studio Ephrajim.com